Restauratie

In de binderij komen allerlei vormen van reparatie en restauratie voor. Ik spreek over reparatie als een boek opgeknapt wordt en weer gereed is voor gebruik. Bij restauratie gaat het veelal over wat drastischere maatregelen. Het boek wordt niet alleen gerepareerd, maar ook teruggebracht naar de oorspronkelijke staat.

Bij reparatie moet u denken aan een pocket die loslaat in de rug. Deze wordt opnieuw gelijmd en naar keuze teruggezet in de oorspronkelijke omslag of er wordt een harde band omheen gemaakt om het boek beter voor nieuwe beschadigingen te beschermen. Een andere mogelijkheid is dat u nog boeken hebt van vroeger die u nu door uw kinderen wilt laten lezen. Ze zijn echter beschadigd. Deze kunnen over het algemeen vrij eenvoudig worden gerepareerd en teruggezet in de originele of nieuwe band.

Bij restauratie gaat het over boeken die niet zozeer een gebruikswaarde hebben als wel een historische, culturele of emotionele waarde. Deze boeken worden zoals gezegd niet alleen gerepareerd, maar er wordt ook gekeken hoe ze origineel gebonden waren. Deze bindwijze wordt opnieuw gebruikt. Hierbij wordt ook altijd zoveel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal hergebruikt. Ontbrekende delen worden aangevuld en zwakke delen worden versterkt. Bij de restauratie van boeken wordt er ook altijd op gelet dat de gebruikte materialen en technieken reversibel, omkeerbaar, zijn. Op die manier kunnen de nu uitgevoerde restauraties bij een eventuele volgende beschadiging eenvoudig ongedaan gemaakt worden, en de originele materialen blijven toch behouden.

Als het papier ernstig is beschadigd kan het worden aangevezeld.

Er komt bij de restauratie van boeken meer kijken dan alleen het herstellen van het papier en het leer of perkament. In oude boeken kom je vaak houten platten tegen die soms nog heel goed, maar meestal slecht zijn. Ook deze zijn te restaureren. Hier geldt weer de regel dat zoveel mogelijk van het originele materiaal behouden blijft en dat ontbrekende delen aangevuld worden. Het zelfde verhaal geldt voor eventuele metalen (vaak koperen) hoeken en sloten. Deze kunnen ook worden gerestaureerd en eventueel bijgemaakt.

Voor deze werkzaamheden wordt eigenlijk altijd offerte gemaakt. Hierin staan de werkzaamheden die aan de boeken moeten gedaan worden vermeld en er wordt een prijs gemaakt. Natuurlijk is er altijd overleg mogelijk, ook na het uitbrengen van de offerte.

Voor een opdracht kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen door middel van onderstaand formulier. Wilt u meer weten, stuur dan een  e-mail. Ook voor andere informatie kunt u altijd even een  e-mail sturen.